Datapolicy

I forbindelse med EUs nya datalagringsdirektiv (GDPR) som trer i kraft den 25. mai 2018 har YFU Norge sett gjennom sine datahåndteringsrutiner. Vi har tydliggjort vårt ansvar og våre rutiner i en datapolicy og denne finner du her. Har du spørsmål om policyen send en e-post til post@yfu.no. Det er også dit du sender en e-post om du ønsker at dine data lagret hos oss skal slettes.