Velkommen til YFU

Youth For Understanding (YFU) er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som møtes og blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre. Vårt overordnede mål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi, religion, etnisitet og seksuell legning.

Målet vårt er å forberede, tilrettelegge og gjennomføre ethvert utvekslingsopphold på best mulig måte. Her kommer selvfølgelig vår lange erfaring våre utvekslingselever og vertsfamilier til gode. Siden etableringen i 1951, har over en halv million mennesker fra hele verden deltatt på ulike YFU-program, enten som elev eller vertsfamilie eller på annen måte tilknyttet oss.

Å bli utvekslingselev gjennom YFU er spennende og læringsrikt, les mer om det å være utvekslingselev og hvordan man søker øverst på siden. Når foreldre sender barna sine på utveksling blir en seng stående tom hjemme. Hva med å invitere en utvekslingselev hjem? Les mer om det å bli vertsfamilie øverst på siden. I tillegg har YFU Norge et stort nettverk av frivillige. Du kan lese mer om frivillighet og det å være frivillig øverst på siden.