Velkommen til YFU

Youth For Understanding (YFU) er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. YFU-Norges formål er å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker ved å la dem utvikle seg i møte med en verden i stadig forandring.

Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som møtes og blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre. Vårt overordnede mål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi, religion, etnisitet og seksuell legning.

Målet vårt er å forberede, tilrettelegge og gjennomføre ethvert utvekslingsopphold på best mulig måte. Her kommer selvfølgelig vår lange erfaring våre utvekslingselever og vertsfamilier til gode. Siden etableringen i 1951, har over en halv million mennesker fra hele verden deltatt på ulike YFU-program, enten som elev eller vertsfamilie eller på annen måte tilknyttet oss.

Å bli utvekslingselev gjennom YFU er spennende og lærerikt, les med om det å være utvekslingselev og hvordan man søker, ved å klikke på fanen øverst på siden. Når foreldre sender barna sine på utveksling blir en seng stående tom hjemme. Hva med å invitere en utvekslingselev hjem. Les mer om det å bli vertsfamilie ved å klikke på fanen øverst på siden. Alle som føler en tilknytning til YFU er alumni, typisk tidligere utvekslingselever og vertsfamilier men også alle andre som har bidratt til YFUs arbeid. Mange alumni ønsker også å bidra inn i YFU Norges nettverk av frivillige. Du kan lese mer om alumninettverk og det å være frivillig ved å klikke på fanen øverst på siden.