Kjekt å vite

Her finner du nyttig praktisk informasjon om YFUs utvekslingsprogram og hva det innebærer å være vertsfamilie.

Hvor kommer elevene fra?

YFU-elevene kommer fra hele verden: Asia, Europa, Afrika, Nord- og Sør-Amerika. Se egen side for oversikt over årets elever og hvor de kommer fra.

Hvor gamle er elevene?

Elevene er 15-19 år og alle elevene skal gå på videregående skole i Norge i ett år/semester mens de bor hos vertsfamilien sin.

Når kommer elevene til Norge?

Elevene kommer til skolestart i midten av august. Alle elevene deltar på en felles ankomstsamling før de flytter inn hos sin vertsfamilie.

Hvem kvalifiserer til å bli vertsfamilie?

YFU leter etter ikke etter perfekte familier. Vi ser etter helt alminnelige, norske familier som vil dele omsorg, opplevelser og hverdag med en av våre elever. Alle typer familier kan bli gode vertsfamilier, også single.

Vertsfamilier kan bo hvor som helst i Norge, både i by og bygd. Familien må bo ved en videregående skole som eleven kan reise til og fra daglig med kollektivtransport.

De voksne i en vertsfamilie må fremvise politiattest som attesterer at vedkommende ikke er straffet for, eller for tiden siktet for forhold som omhandler krenkende seksuell adferd. YFU assisterer familien i å søke politiattest.

Hvordan blir vi godkjent som vertsfamilie?

Familien melder sin interesse ved å sende inn søknad på YFUs nettsider. YFU godkjenner familiene etter et hjemmebesøk og telefonsamtale med to referansepersoner. En søknad om å bli vertsfamilie er ikke bindende.

Hvor skal eleven gå på skole?

YFU Norge søker skoleplass på den videregående skolen vertsfamilien anbefaler. Utvekslingselever har rett på skoleplass på en videregående skole i vertsfamiliens fylke.

Hva hvis vi trenger hjelp og rådgivning?

Utvekslingselever og vertsfamilier skal få kontinuerlig oppfølging gjennom året. Alle vertsfamilier får en egen kontaktperson i YFU, samt hjelp fra YFUs rådgiver. Vi har også nødtelefon 24/7.

Hvor lenge blir utvekslingseleven boende?

YFUs elever er på program for ett år eller ett semester.

Elever på årsprogram blir boende hos familien rundt ti måneder, fra midten av august til slutten av juni. Elever på semesterprogram blir boende hos familien rundt 5 måneder, fra midten av august til januar eller fra januar til slutten av juni.

Ta kontakt med YFU for årets ankomst- og avreisedato.

Vi har allerede bestilt ferie, og er ikke hjemme når elevene kommer til Norge. Kan vi fortsatt bli vertsfamilie?

Ja, det kan man! Hvis familien er skal på reise i løpet av året og ikke har anledning til å ta med eleven, så bistår vi i å finne en løsning. Vi har et nettverk av tidligere vertsfamilier som gjerne tar imot en elev for noen dager hvis det skulle bli nødvendig. Dersom man sier fra i god tid kan det meste la seg ordne.

Får vi økonomisk kompensasjon for å være vertsfamilie?

Nei. Som vertsfamilie er dere frivillige i organisasjonen, og man får ikke betalt for sitt engasjement. Familien står for kost og losji mens utvekslingseleven selv må ha lommepenger til kino, fotballkamp, nye klær osv.

Eleven dekker selv utgifter til skolemateriell, i tillegg til reise til og fra obligatoriske YFU-samlinger. Ved sistnevnte må eleven/vertsfamilien ofte legge ut for reisen, og så bli refundert beløpet når de sender inn reiseregningskjema.

Kan vi selv velge hvem vi vi ha boende hos oss?

YFUs vertsfamilier bør være åpne for å ta imot en elev fra et hvilket som helst land. YFU forventer av våre utvekslingselever at de er innstilt på å bo hos en hvilken som helst norsk familie i hvilken som helst del av landet.

Samtidig forstår vi at vertsfamilier kan ha et ønske om å ta imot en elev fra et spesielt land eller en spesiell verdensdel, og det ønsker vi å ta hensyn til. Familier som søker kan legge inn ønske om man vil ha en gutt eller jente som nytt familiemedlem. 

En tidlig søknad gir størst mulighet til å velge blant elevene som fortsatt trenger familie. YFUs medarbeidere har erfaring med å finne elever og familier som passer sammen, spør dem gjerne om råd.

Uansett hvem som kommer er det viktig å huske at man ikke kan vite helt om kjemien stemmer på forhånd – alle familier og elever må ta seg tid til å bli kjent med hverandre gjennom året.

Vi ønsker å være vertsfamilie for en engelsktalende utvekslingselev fordi vi ikke snakker noen andre fremmedspråk. Kan vi det?

Elevene skal lære seg norsk og den beste måten å gjøre det på er å snakke norsk med eleven allerede fra dag én. Så godt som alle utvekslingselever snakker noe engelsk, mange snakker engelsk godt. De fleste elevene har begynt å lære litt norsk før de kommer. Å ha en utvekslingselev kan også være en spennende mulighet til å lære litt av et helt nytt språk.