Ansvar og oppfølging

Lurer du på hvilket ansvar en vertsfamilie har og hvilken oppfølging dere får fra YFU? Det kan du lese mer om her.

Kost og losji 

En forskjell mellom deres egne barn og deres «nye ungdom» er lommepenger. Det forventes ikke at dere dekker utgifter til buss, trening, kino, klær osv. Eleven skal ha mat og en seng, utgifter til alt annet er det meningen at han eller hun skal dekke selv. Det gis tillatelse for utvekslingelever i Norge til å ha en deltidsjobb på inntil 20 timer pr. uke. Dette kan være et velkomment bidrag til budsjettet for mange, slik at de har råd å være med på sosiale aktiviteter sammen med andre norske ungdommer.

Personlig oppfølging og hjelp 24/7 

Vi vet at det krever en del å ta ansvar for andres barn. Det er derfor viktig at dette ansvaret deles mellom YFU og vertsfamilien. Organisasjonen har engasjerte og erfarne frivillige over hele landet, som ønsker at dere skal ha et best mulig år! De frivillige har selv vært utvekslingselever og/eller vertsfamilier. En av disse vil bli deres kontaktperson som dere kan dele erfaringer og søke råd hos gjennom året. I tillegg har vi et lite sekretariat i Oslo med 4 heltidsansatte som dere kan henvende dere til, og en 24/7 nødtelefon. Vi holder kontakten med hjemlandet og familien til eleven gjennom hele året. Det endelige ansvaret for eleven er det vi som har!

Samlinger, turer og kurs

De frivillige arrangerer også nasjonale og regionale kurs, samlinger og sosiale treff for familier og elever. Først er en 4-dagers ankomstsamling der alle elevene får et lynkurs i norsk språk og kultur, og blir kjent med hverandre og med oss. Vertsfamilier som bor på Østlandet er velkomne til å hente eleven på samlingens siste dag. Etter jul arrangeres også en Midtårssamling der alle elever tilbringer en langhelg sammen og reflekterer rundt opplevelsen så langt.

Avhengig av det frivillige regionale nettverket arrangereres også mindre sosiale samlinger, turer og kurs, både for dere og ungdommene. Her får dere muligheten til å bli kjent med de andre vertsfamiliene i deres lokalmiljø, og våre engasjerte frivillige.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør vi dersom vi har spørsmål underveis i utvekslingsåret?

I løpet av året som vertsfamilie vil du oppleve både gode og tunge tider. Da er det lurt å ha noen å snakke med, og derfor har alle vertsfamilier og utvekslingselever en kontaktperson som skal hjelpe til med oppfølging under året. I siste innsats kommer YFUs rådgiver på kontoret til hjelp dersom dette skulle trenges.

Har elevene forsikring, dersom det skulle skje noe?

Ja, alle YFUs elever har forsikring.

Hva skjer om vi ikke går så godt overens med eleven?

Noen ganger stemmer ikke kjemien helt og noen ganger står man overfor utfordringer som man trenger hjelp til å løse. Når det skjer tar vertsfamiliene kontakt med kontaktpersonen eller YFUs sekretariat. Ofte kan det være kulturelle forskjeller som gjør at man misforstår hverandre og slike ting får man ofte løst gjennom samtaler.

Noen ganger er vertsfamiliebytte den beste løsningen. Da vil YFU finne ny familie til eleven og legge til rette for en ryddig avslutning av elevens opphold i familien.

Hva gjør vi når eleven har skoleferie og vi må jobbe?

Det er ikke meningen at vertsfamilien skal "underholde" vertseleven, som norske ungdommer kan de være hjemme alene mens foreldrene går på jobb. I løpet av året vi mange elever ha fått seg et nettverk i Norge med andre de kan tilbringe tid med når vertsfamilien er opptatt.