Priser

Priser for utveksling skoleåret 2016/2017

Nord-Amerika:

Canada : 114 000,- Kroner

USA: 114 000,- kroner* (Programpris blir redusert til 105 000,- kroner hvis man signerer kontrakt før årsskifte 2016/17.)

*Utvekslingselever med minoritetsbakgrunn kan få hele programprisen dekket gjennom Diversity on Exchange-stipendet.

Asia:

India: 85 000,- kroner

Kina: 85 000,- kroner

Japan: 93 000,- kroner (avreise i mars)

Sør- og Mellom-Amerika:

Argentina: 85 000,- kroner

Brasil: 85 000,- kroner

Chile: 85 000,- kroner

Ecuador: 85 000,- kroner

Mexico: 85 000,- kroner

Paraguay: 85 000,- kroner

Uruguay: 85 000,- kroner

Afrika:

Sør-Afrika: 85 000,- kroner

Europa:

Frankrike 75 000,- kroner

Italia 75 000,- kroner

Nederland 75 000,- kroner

Spania 75 000,- kroner

Tyskland 75 000,- kroner

Belgia (flamsktalende) 75 000,- kroner

Belgia (fransktalende) 75 000,- kroner

Finland 75 000,- kroner

Sveits 75 000,- kroner

Østerrike 75 000,- kroner

 

Polen 70 000,- kroner

Serbia 70 000,- kroner

Tsjekkia 70 000,- kroner

Estland 70 000,- kroner

Latvia 70 000,- kroner

Litauen 70 000,- kroner

Romania 70 000,- kroner

Slovakia 70 000,- kroner

Ungarn 70 000,- kroner

 

Prisen er den samme om du ønsker å være borte i 6 måneder (semesterprogram) eller 11 måneder (årsprogram).

YFU kan sende deg til flere land enn de som står på denne listen. Vi har 60 partnere i YFUs internasjonale nettverk. Ta kontakt med oss om du har andre land på din ønskeliste: Tlf 22 69 81 80, e-post: post@yfu.no