Hva inkluderes i programprisen?

Youth for Understanding er en ideell organisasjon. Det betyr at vi ikke har eiere som tar ut utbytte eller andre som tjener på at du reiser på utveksling. Når du betaler for å reise ut med oss, brukes alle pengene på å legge til rette for at du skal få et spennende og trygt utvekslingsår.

 

Hva inngår i programprisen?

 

Forsikring 

Studentforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring, som gjelder fra avreise fra Gardermoen frem til hjemkomst. Forsikringen dekker sykdom, ulykke, hjemreise, ansvar, reisegods, innbo- og løsøre m.m. (Les mer om hva forsikringen dekker: Informasjon om studentforsikringen) Alle elever må være innmeldt i NAV utland, www.nav.no, og elever til Europa må ha med det europeiske helsetrygdekortet (EHIC).

Reise

Reise tur/retur mellom Oslo Lufthavn/Gardermoen og vertsfamilien i vertslandet, samt assistanse på flyplassen ved avreise og ankomst.

Under oppholdet

Kost og losji hos en utvalgt vertsfamilie er inkludert. Skoleplass og undervisning på videregående skole i vertslandet dekkes.

Døgnbemannet nødtelefon i Norge og i vertslandet. Personlig oppfølging gjennom hele søknadsprosessen og frem til avreise og under utvekslingsoppholdet. Din egen kontaktperson som har jevnlig kontakt med deg og din vertsfamilie under hele utvekslingsoppholdet. Hjelp og bistand fra YFU for både elev og foresatte i hele utvekslingsperioden. Stort apparat av frivillige som følger opp eleven.

Leire og samlinger 

Forberedelsessamling med andre utvekslingselever og foresatte før avreise. Eleven dekker selv reisen til forberedelsessamlingen.

Ved ankomst til vertslandet arrangeres det en kultur- og språkleir for alle utvekslingselevene. Det arrangeres en samling midt i året. 4-dagers Year End Seminar (YES) for alle europeiske elever som er på utveksling i Europa. Noen land tilbyr i tillegg egne opplevelses- og kulturreiser mot avgift. 

Etter at utvekslingsoppholdet er over, inviterer YFU alle utvekslingselevene til en nasjonal 3-dagers samling. Her vil elevene få anledning til å snakke om opplevelsene de har hatt og hvordan det er å komme hjem til Norge igjen.

I tillegg til ovennevnte er kostnader til administrasjon i Norge og i vertslandet inkludert.

Dette dekker eleven selv

Vertsfamilien tilbyr kost og losji, men alle kostnader utenom dette betales av eleven. Slike utgifter kan være lommepenger, reiser, klær og utstyr til skolen. Eleven dekker også utgifter og ansvaret for visum og reise til forberedelsessamlingen, mens reiser til alle andre obligatoriske samlinger dekkes av YFU. Eleven dekker medlemsavgift i YFU-Norge (100,- kr)

Betalingsplan

YFU setter opp en egen betalingsplan i fire avdrag. Hele programavgiften må være betalt før avreise.