Strategi- og organisasjonsutvalget

HVEM ER VI

Utvalget har fire medlemmer. Astri Sjoner (styremedlem i Landsstyret) leder utvalget, og har med seg Jorunn Sørdal, Reidar Schei Jessen og Steffen Boysen. Alle har lang erfaring som frivillige i YFU (både i Norge og Danmark).

Kontakt oss gjerne på organisasjon@yfu.no.

HVA GJØR VI

Vi evaluerer organisasjonsstrukturen til YFU-Norge og skal legge frem forslag til endringer i denne til Landsmøtet 2016.

Vi evaluerer regionsinndelingen og arbeidsfordelingen mellom regioner, sekretariat og Landsstyret, og undersøker hvilke andre måter vi kan organisere oss på for å tilrettelegge best mulig for frivillig aktivitet og engasjement.

BIDRA!

I denne prosessen skal vi innhente synspunkter fra frivillige, medlemmer og sekretariatet, blant annet gjennom spørreundersøkelser, intervju og uformelle samtaler. Vi oppfordrer alle som har innspill og synspunkter til å ta kontakt med oss på organisasjon@yfu.no.