Featured image

Om YFU

Youth For Understanding (YFU) er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. 

Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre på tross av forskjeller.  Vårt formål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi og religion. Vi tror at å forstå andre og klare å ta andres perspektiv er viktig læring for livet. I ytterste konsekvens tror vi at en slik tilnærming til andre mennesker og verden vil være fredsskapende. 

Målet vårt er å forberede, tilrettelegge og gjennomføre ethvert utvekslingsopphold på best mulig måte. Her kommer selvfølgelig vår lange erfaring våre utvekslingselever og vertsfamilier til gode. Siden etableringen i 1951, har over en halv million mennesker fra hele verden deltatt på ulike YFU-program, enten som elev eller vertsfamilie.

I tillegg til at vi har små sekretariat med lønnede ansatte i de fleste YFU-landene, deltar mange tusen frivillige i arbeidet vårt. Som en ideell  organisasjon har vi ingen eiere som tar utbytte fra organisasjonen. Alt vi tjener går direkte til drift og utvikling av organisasjonen.

I Norge er vi registrert som en ungdomsorganisasjon og tilsluttet LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), og samarbeider med andre ikke-kommersielle ungdomsorganisasjoner.