YFU fyller 50 år i Norge, og blir samtidig en alumni-organisasjon

De tidligere geografiske YFU-regionene nedlegges, og YFU-Norge blir en alumniorganisasjon. Dette skjer i jubileumsåret 2017, og alle som betaler alumni-kontingent vil selvsagt inviteres på jubileumsfesten høsten 2017! Nærmere informasjon om dette arrangementet vil komme noe senere. I første omgang er det viktig for oss å få tak i alle tidligere YFU-elever. Har du reist med oss, kan du enkelt registrere deg som YFU-alumni ved å betale kr 600 hvis du er født i 1991 eller tidligere. Er du under 26 år, bes du betale kr 200. Beløpet betales enkelt med VIPPS, vår VIPPS-kode er 81364. Vennligst skriv «alumni» og utreiseår i emnefeltet. Det kan også betales til kto 8101.06.00006, samme merking av innbetalingen, pluss navn. Vi vil dessuten gjerne få oppgitt den e-post adresse man ønsker å treffes på. Vennligst send denne til post@yfu.no