Programpriser for 2017/18 foreligger

Våre programpriser for helårsutveksling skoleåret 2017/18 foreligger. Det er gjennomført en generell prisøkning fra forrige skoleår, primært som følge av en utfordrende valutasituasjon.