Featured image

Hva kan du gjøre som alumni?

Det finnes mange muligheter i YFU, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktiviteten i YFU-Norge skapes nasjonalt gjennom aktive og engasjerte arbeidsgrupper som arbeider med forskjellige oppgaver. Dette er grupper med ansvar for hhv. skolepresentasjoner, YFUka, høstsamling, midtårssamling, rådgivning, markedsføring og sosiale alumni-aktiviteter. Hver gruppe ledes av en teamleder som igangsettes og støttes av YFU-kontoret.

Lokale alumnigrupper har ansvaret for å gi alumni og frivillige en sosial møteplass og å bygge opp under lokale og nasjonale aktiviter, samt bidra til å vedlikeholde og utvikle alumninettverket.

Det finnes det en rekke forskjellige engasjement som må ivaretas. Du kan selv bestemme hva du ønsker å gjøre og i stor grad forme dine oppgaver – kreativitet og oppfinnsomhet er velkomment! Nedenfor ser du noen av tingene du kan engasjere deg i:

Skolepresentasjoner

Presentasjonsholderen er en nøkkelperson for YFU. Ingen arena er bedre for YFU enn skolene, og vi besøker både ungdomsskoler og videregående skoler for å rekruttere elever, vertsfamilier og frivillige. YFU har regelmessig opplæring i presentasjonsteknikk. I tillegg har vi flere hjelpemidler for at skolebesøkene skal bli så bra og morsomme som mulig. Arbeidet følges opp av arbeidsgruppe for skolepresentasjoner.

Intervju og hjemmebesøk

Både skoleelever som søker ett av våre utvekslingsprogram og vertsfamilier som ønsker å ta imot en utvekslingselev blir intervjuet av en frivillig i YFU. Her er erfaringen som tidligere utvekslingselev eller vertsfamilie gull verdt! Hvis du har lyst til å dele av dine erfaringer og er glad i å møte mennesker, kan dette være tingen for deg. Som intervjuer får du opplæring i å gjennomføre intervjuer, og vi arrangerer egne intervjuteknikkurs og har utarbeidet eget intervjumateriale.

Kontaktperson

Alle utvekslingselever og vertsfamilier får en junior- og seniorkontakt som bor i området. Juniorkontakten er en ungdom som ofte er elevens første venn. Han eller hun hjelper eleven å bli kjent med nærmiljøet og andre ungdommer, og skal være en jevnaldrende eleven kan snakke med og gjøre ting sammen med. Seniorkontakten er en trygg voksen som gjennom jevnlig kontakt er en støtte for både familie og elev. Hvis det skulle oppstå problemer eller utfordringer i familien er seniorkontaktpersonen der for å kunne gi råd, hjelpe til og gi et blikk utenfra. Dette er en svært viktig rolle, og passer for stabile og trygge personer med gode kommunikasjonsevner.

Leder på samlinger

I løpet av utvekslingsåret deltar elvene på flere samlinger, som forberedelsessamling, ankomstsamling, høstsamling, midtårssamling, avreisesamling og hjemkomstsamling. Samlingene holdes enten regionalt eller nasjonalt, og det er frivillige som både planlegger og gjennomfører. Samlingene skal være et sted for både refleksjon og moro, samt gi elevene mulighet til å bli kjent med hverandre og YFU. Hvis du er ansvarlig, sosial og liker å omgås unge er dette tingen! De viktigste samlingene har egen arbeidsgruppe med egen teamleder.

Styret

Styret er YFU Norges øverste organ, og i styret bestemmes retningen organisasjonen skal bevege seg i. Alumni, frivillige og andre velges inn som styremedlemmer, og får med det sjansen til å være med å forme fremtidens YFU-organisasjon.

Internasjonalt arrangerte kurs

Vår europeiske paraplyorganisasjon, EEE-YFU, arrangerer årlige seminarer og kurs for frivillige fra ulike YFU-land. Dette er en kjempemulighet til å bli kjent med YFU-ere fra andre land, lære og ha det gøy! Man kan være med som både kursdeltager og arrangør.

Internasjonale praktikantstillinger

Det finnes mer enn 60 nasjonale YFU-organisasjoner. Hvert år søker flere av disse etter internasjonale praktikanter til såkalte ”internships”. Som praktikant i en annen YFU-organisasjon får du verdifull internasjonal arbeidserfaring, samtidig som du blir kjent med en annen kultur og et annet språk. Om du ikke har vært på utveksling eller er ferdig med ditt utvekslingsår er dette en glimrende mulighet til å dra ut i verden!

Andre oppgaver

Frivillige i store byer planlegger store og små aktiviteter gjennom alumnigruppene, og til disse aktivitetene er det alltid mye som kan og bør gjøres. Uansett om man ønsker å bruke lite eller mye tid kan man bidra! Du kan for eksempel arrangere en sosial aktivitet, være med på stands eller stunts, henge opp plakater, representere YFU i ulike sammenhenger, fotografere, være skribent eller bake når det trengs.